UV-Scout

Untitled Document Mini-UVs program | Uv-scouts program | Ledarscouts program

UV-Scout är vår största barn & ungdomsverksamhet. I UV-scout kan man börja vid 7 års ålder, nedan finns information om de olika verksamheter vi har inom UV. Var inte rädd för att ta kontakt med oss om du vill ha mer information. Vi vill att just du eller dina barn ska vara med i UV.


Mini-UV

Mini-UV är till för de allra yngsta, där de redan i en ung ålder får lära sig mer om scouting, överlevnad och sjukvård, givetvis anpassat på en nivå som passar just deras ålder.

Ålder: 7-9 år
När: Måndagar 18.00 - 19.15 (till 19:30 vid uteaktivitet)
Ansvarig: Klasse Park, 070-5272992


UV-scout

Uv-Scout är riktat till de som går i mellanstadiet, där man varje år har ett mål att jobba för. Det är att ha förståelse för andra människor i vär närhet och vara en god kamrat samt en mer avancerad nivå på scouting. Naturligtvis har vi många roliga kvällar med lekar och ståhej.Varje år, precis efter skolavslutningen så åker vi på ett scoutläger i 6 dagar, vilket är årets höjdpunkt. Kom och va' med du också!

Ålder: 10-12 år
När: Måndagar 18.00 - 19.15 (till 19:30 vid uteaktivitet)
Ansvarig: Marianne Berwebrink, 076-2340312


Ledarscout

Ledarscout är till för de som hör hemma i högstadiet. Ledarscout är en förberedelse för att kunna bli ledare. Vi har många kvällar där vi får lära oss mer om bibeln och den kristna rollen
i samhället samt en hel del scouting.
Under dessa tre år kommer du också få en möjlighet att åka på två olika "utbildningar" där den ena är Scoutinvest, där du tillbringar en helg med andra människor från andra ställer i samma ålder. Den andra utbildningen kan liknas vid ett vanligt UV-läger fast alla har samma ålder. Och det är väldigt roligt! Ta chansen och börja du också!

Ålder: 13-17år
När: Måndagar 18.00 - 19.15 (till 19:30 vid uteaktivitet)
Ansvarig: Allan Jannesson, 070-7574128

Detta är en del av Gnosjö SAU.

Copyright © Gnosjö Missionsförsamling design by Åkerlund Design.